Banner Top
BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP
Dùng chung cho tất cả nhà máy trong nước và ngoài nước đạt chuẩn.
Ống tròn

Ống tròn

TRÒN TRƠN

TRÒN TRƠN

Bản Mã Tròn

Bản Mã Tròn

Thép La

Thép La

Thép Tấm

Thép Tấm

Thép Hộp CN

Thép Hộp CN