Banner Top
VỀ CÔNG TY
Hiện tại, CÔNG TY TNHH TMDV CƠ KHÍ NAM TIẾN là nhà cung cấp thép ống đúc,hàn ,Phụ kiện,,Thép tấm,Thép hình, thép tròn trơn, lớn tại thị trường Miền trung và phía nam.

Với mong muốn tạo ra cầu nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng, đối tác những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.Với sự năng động nhiệt tình, phong cách chuyên nghiệp CÔNG TY NAM TIẾN phấn đấu trở thành nhà cung ứng vật tư hàng đầu cho các Công Trình trên cả nước đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Tấn/mỗi năm

2

Tấn/mỗi năm

Tấn/mỗi năm

20

Nhà máy

Tấn/mỗi năm

8.000

Công nhân viên

Tấn/mỗi năm

200

Khách hàng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
lịch sử 1
NĂM
2013

CÔNG TY TNHH TMDV CƠ KHÍ NAM TIẾN hình thành và phát triển, là nhà cung cấp thép ống đúc,hàn ,Phụ kiện,,Thép tấm,Thép hình, thép tròn trơn, lớn tại thị trường Miền trung và phía nam.

lịch sử 2
NĂM
2013

CÔNG TY TNHH TMDV CƠ KHÍ NAM TIẾN hình thành và phát triển, là nhà cung cấp thép ống đúc,hàn ,Phụ kiện,,Thép tấm,Thép hình, thép tròn trơn, lớn tại thị trường Miền trung và phía nam.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Với mong muốn tạo ra cầu nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng, đối tác những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

SỨ MỆNH

Với mong muốn tạo ra cầu nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng, đối tác những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

Định hướng phát triển
Định hướng phát triển
01.

Định hướng phát triển 01

Với mong muốn tạo ra cầu nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng, đối tác những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

Định hướng 1
01.

Định hướng phát triển 01

Với mong muốn tạo ra cầu nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng, đối tác những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với sự năng động nhiệt tình, phong cách chuyên nghiệp CÔNG TY NAM TIẾN phấn đấu trở thành nhà cung ứng vật tư hàng đầu cho các Công Trình trên cả nước đảm bảo tiến độ và chất lượng

Chất lượng

Uy tín

chuyên nghiệp